Veelzijdigheid

Projectontwikkeling (of herontwikkeling van verouderde gebouwen) vereist grondige kennis van zaken op alle onderdelen. Wij hebben deze specialistische kennis in huis of werken indien nodig nauw samen met externe deskundigen. Veelzijdigheid is voor ons een belangrijke kernwaarde bij het behalen van onze ambities en doelstellingen. Door het doen van research, studies en het monitoren van marktontwikkelingen wordt al in een vroeg stadium de economische haalbaarheid, afzetbaarheid en de maatschappelijke meerwaarde van een ontwikkeling bepaald. Het zorgvuldig analyseren van het gehele proces en het selecteren van de juiste samenwerkende partijen zorgen er mede voor dat in een vroeg stadium overeenstemming wordt bereikt met respectievelijke overheden en omwonenden. Hierdoor ontstaat een efficiënt proces voor de benodigde vergunningen en wordt het project gerealiseerd binnen de vastgestelde uitgangspunten.

Wij zijn vrij in de keuze van stedenbouwkundigen, architecten en aannemers en kunnen zodoende voor ieder plan de juiste kwalitatief hoogwaardige keuze maken. Hierdoor kunnen wij projecten ontwikkelen en realiseren, die zich onderscheiden in de hedendaagse markt.

Daarnaast hebben wij oog voor de unieke eigenschappen van elke locatie, waardoor wij zorgen voor een evenwichtige samenhang van wonen, werken, winkelen, verblijven, verkeer, groen en voorzieningen.

Teamwork

Onze projecten variëren qua omvang van kleinschalig tot integrale gebiedsontwikkeling, welke allen op een proactieve wijze worden gemanaged en gerealiseerd. Door samenwerking en kennisdeling zijn wij in staat kwalitatief hoogwaardige en betaalbare woningen en gebouwen te realiseren voor uiteenlopende klanten/opdrachtgevers. Wij zijn specialisten in woningen voor de vrije sector (koop en huur), maar ook in starterswoningen en levensloopbestendig wonen. Tevens bieden wij alle ruimte voor individuele keuzes en wensen, omdat wij handelen vanuit de consument. Wonen wordt niet alleen in de woning zelf beleefd, maar ook rondom de woning. Hierbij staat een hoog ambitieniveau en kwaliteit van het product centraal, afgestemd op het beoogde gebruik. Elk nieuw initiatief wordt door ons team telkens weer met dezelfde inzet en drive opgepakt zoals het laatst succesvol afgeronde project. Door de keuze van duurzame en creatieve oplossingen ontwikkelen wij toekomst- en marktgericht, hetgeen leidt tot succes bij verkoop aan derden.

Integriteit

Integriteit en betrouwbaarheid zijn belangrijke kernwaarden voor ons. Als LPM DEVELOPMENT B.V. onderschrijven wij de aanbevelingen vanuit de NEPROM.
Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers dit beleid ondersteunen, zodat onze relaties en klanten vertrouwen hebben in onze organisatie en werkwijze.

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken