Duurzaam, groen en gezond

Duurzaam ontwikkelen betekent meer dan milieuvervuiling voorkomen of energie besparen. Het betekent voor ons toepassen van oplossingen die het minst milieubelastend zijn. Nu en in de toekomst.

Wij maken dit waar door onze integrale benadering bij de projecten. Duurzame oplossingen worden dan ook zoveel mogelijk toegepast, niet omdat deze door regels worden opgelegd, maar omdat wij maatschappelijk zeer betrokken zijn en oog hebben voor het milieu op de lange termijn.

In onze projecten vertalen wij dit – waar mogelijk en verantwoord – naar 4 begrippen die bij het ontwikkelproces aandacht krijgen op het vlak van: Energie, Materiaal, Natuur en Mens.

Dit houdt in:

Energie waar het gaat om het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen. Materiaal met het oog op het terugbrengen van gebruik van natuurvreemde stoffen. Natuur wat betreft rekening houden met het herstellend vermogen. En Mens ten aanzien van leefbaarheid en sociale impact.

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken