Duurzaam, groen en gezond

Duurzaam ontwikkelen betekent meer dan milieuvervuiling voorkomen of energie besparen. Het betekent voor ons toepassen van oplossingen die het minst milieubelastend zijn. Nu en in de toekomst.

Wij maken dit waar door onze kennis te combineren met een integrale benadering bij onze projecten. Duurzame oplossingen worden dan ook zoveel mogelijk toegepast, niet omdat deze door regels worden opgelegd, maar omdat wij maatschappelijk zeer betrokken zijn en oog hebben voor het milieu op de lange termijn.

In onze nieuwe projecten vertalen wij dit naar 4 begrippen die bij de ontwikkeling aandacht krijgen: Energie; Materiaal, Natuur en Mens.

Enerige waar het gaat om gebruik van fossiele brandstoffen en zware metalen. Materiaal met het oog op gebruik van natuurvreemde stoffen. Natuur wat betreft rekening houden met het herstellend vermogen en waardevernietiging. En Mens ten aanzien van leefbaarheid.